Poslední závod sezóny ZP 2015/2016

Dne 9. 4. 2016 proběhl v Zářičí poslední závod sezóny Českého poháru v zimním plavání. Počasí nebylo vůbec vlídné, protože stále pršelo, voda měla 10,7 °C a vzduch 8 °C. Závodu se účastnilo celkem 120 plavců ze 17 oddílů, a to na trasách 100, 250, 500, 750 a 1000 m. Umístění plavců I. PKO na prvních třech bodovaných místech v tomto posledním závodu bylo následující – Jakub Valníček (3. místo, 1000 m), Adolf Goebel (1. místo, 500 m) a Jan Slabý (3. místo, 250 m).

Vyhlášení výsledků za zimní sezónu 2015/2016

Poslední závod sezóny byl výjimečný tím, že se na závěr vyhlašovalo také umístění oddílů a jednotlivců v příslušných věkových kategoriích za celou sezónu ZP 2015/2016. V pořadí oddílů jsme obsadili obligátní 2. místo, jako vždy za poslední roky, a to za prvním FIDES Brno a před Hanou Prostějov. V jednotlivcích se pak ve svých kategoriích na medailových pozicích umístili Tomáš Pilát (3. místo), Jakub Valníček (3. místo), Radmila Srbová (2. místo), Ivan Landa (3. místo), Marie Štanglová (2. místo) a Eva Havlíková (3. místo), Barbora Vobořilová (2. místo). Celkově se pak umístilo 28 plavců I. PKO v první desítce svých příslušných věkových kategorií.

Plavci I. PKO Praha v závěru sezóny zimního plavání 2016, foto Jiří Kuřina

Plavci I. PKO Praha v závěru sezóny zimního plavání 2016, foto Jiří Kuřina

Shrneme-li výsledek sezóny, lze konstatovat, že plavci I. PKO obstáli tradičně dobře, nicméně s ohledem na širokou plaveckou základnu, kterou oddíl má, by to mohlo být určitě lepší, minimálně co do počtu umístění v jednotlivých kategorií do 10. místa. Výsledky posledních sezón ukazují, že se oddíl dlouhodobě zaměřuje spíše na extenzivní (rekreační) než na intenzivní (závodní) strategii ZP. Možná by stálo za úvahu tuto strategii změnit a pokusit se systematicky nastavit rozvoj obou směrů tak, aby se smysluplně rozvíjela nejen základní myšlenka rekreačního ZP, tj. otužování, tělesná odolnost a překonávání osobních hranic, ale i základna dobrých plavců pro závodní ZP, kde výsledky v tuzemských i zahraničních soutěžích jednoznačně napomohou lepší propagaci oddílu. V návaznosti na dobré výsledky v soutěžích se bude pozitivně rozvíjet vše, co s dobrými výsledky každého oddílu souvisí, tj. nábor nových plavců, účast sponzorů, motivace plavců atd. Určitě tato diskuze bude i předmětem následující pravidelné akce oddílu, tj. „táborák na počest uzavření sezóny 2015/2016“ v Braníku. Takže si připravte všichni dobré nápady a podněty pro diskuzi a brzy zase nashle u vody.

Fotogalerie Ivana Landy

Fotogalerie Jiřího Kuřiny