Tradiční křest otužilců ve Vltavě 2023

První neděli po Novém roce, tedy 8. 1. 2023, se na pravém břehu Vltavy, na obvyklém místě – tedy pod naší klubovnou, uskutečnil křest otužilců.
Jak jsme již zmiňovali, tato akce má v historii klubu hlubokou tradici – zmínka v tisku o něm totiž byla již nejpozději v roce 1948!
Protože je akce tradičně otevřena jak členům I. plaveckého klubu otužilců Praha, tak i otužilcům příchozím „zvenčí“, objevili se mezi účastníky úplní nováčci, ale rovněž i letití členové klubu.

„Křtěný otužilec se předkloní a náčelník mu vyleje hrnek vody čerstvě nabrané z Vltavy na záda a upřímnými slovy Zlom si vaz! křtěný neméně upřímně odpovídá: Vem Tě čert!,“ …tak přesně takto, tedy jak bylo popsáno v tisku právě již před 75 lety, probíhal ceremoniál s každým, kdo se chtěl nechat pokřtít i letos. Tradici má tato akce vskutku dlouhodobou. Letos jsme navíc mimo křtěných „pokřtili“ i nový, broušený křticí pohár, jehož krásu můžete obdivovat na přiložených fotkách.

Řeka Vltava měla 5,4 °C, vzduch byl o něco teplejší – naměřili jsme 7,0 °C. Akci si nenechalo ujít na 43 otužilců (24 žen a 19 mužů) a řada přihlížejících. A jak to tak bývá, třeba i některé z těchto návštěvníků mezi sebou přivítáme při křtu otužilců napřesrok!

Fotogalerie I

Autor: Kateřina Raimová 

Fotogalerie II

Autor: Nikola Kopecká