Stanovy I. PKO Praha

Zde jsou k nahlédnutí stanovy I. plaveckého klubu otužilců Praha, z.s. schválené konferencí ze dne 19.6.2016.