Články se štítkem: táborák

V pátek 1. října 2021 jsme se odpoledne sešli k tradičnímu „trojboji“ v klubovně a jejím nejbližším okolí.
Pokračování…


Tato podzimní brigáda se nesla v poměrně razantním budovatelském duchu. Vedoucí brigády Vladimír Čadil oceňoval zejména vysokou účast a velké pracovní nasazení všech brigádníků. Podařilo se nám vrátit naši klubovnu do původního lesku a připravit otop pro následující sezonu.
Pokračování…


Kontrolní závod I. PKO 23.6.2017

Dne 23. 6. 2017 se u nás konal tradiční kontrolní závod ve Vltavě. My nazýváme tuto akci „trojboj“, jelikož se skládá z tří částí: brigády, závodu a táboráku. Brigádou se plavci příjemně naladili a uvolnili – šlo vlastně o svéráznou formu rozcvičky. A jak známo, rozcvička je ve sportu vždy nutná a vhodná, takže brigádu by měl absolvovat pokud možno každý závodník.
Pokračování…


Dne 25. září 2016 se uskutečnilo tradiční setkání otužilců I.PKO před nastávající zimní sezónou 2016/2017. Tradiční setkání se skládalo ze tří částí, tj. brigády, kontrolního závodu a táboráku.

V rámci brigády proběhl důkladný úklid venkovních prostor naší klubovny včetně úklidu místností uvnitř klubovny. Hlavní práce se však soustředila na přípravu dřeva na zimu tak, aby v průběhu sezóny bylo zajištěno nezbytné teplo pro naše vymrzlá těla po pravidelných klubových trénincích.
Pokračování…


V našem klubu se již stalo tradicí, že vždy na jaře a na podzim pořádáme kontrolní závod, ve kterém si mohou porovnat své síly nejenom plavci I. PKO Praha, ale i pozvaná veřejnost. Letošní kontrolní závod se konal dne 19. 6. 2016. Startovalo se kousek od naší klubovny na pravém břehu Vltavy v Braníku. Lidově této akci říkáme „trojboj“ (brigáda, závod, táborák). Tentokrát šlo spíš o „čtyřboj“ (brigáda, konference, závod, táborák).
Pokračování…


Již tradičně, na začátku zimní sezóny, pořádáme trojkombinaci brigády, kontrolního závodu a táboráku. Pozváni jsou na tento trojboj jak členové našeho oddílu otužilců, tak i veřejnost. Trojboj proběhne v pátek 25. září 2015, sraz je v klubovně klubu I. PKO.

Brigáda se koná od 16 h, kontrolní závod je naplánován na 18 h a táborák by měl vzplát v 19 h. Lze se zúčastnit libovolné části programu.
Pokračování…


Tradiční předprázdninový táborák se konal hned po kontrolním závodě. Atmosféru společného posezení ilustruje malá fotogalerie: 
Pokračování…


Sledujeme film Jacka Brighta

V sobotu 24.9.2011 se konal tradiční podzimní táborák I. plaveckého klubu otužilců Praha. Současně proběhl i malý kontrolní závod, který měl prověřit plaveckou připravenost na nadcházející otužileckou sezónu.
Pokračování…


Náš další táborák se uskutečnil v pátek 24.6.2011 od 18 hod. Tradičně byli kromě členů našeho klubu zváni a vítáni i jiní otužilečtí přátelé. Před posezením u ohně se pro zájemce od 17.30 hod. uskutečnil tzv. kontrolní závod.
Pokračování…


V pátek 24. září se konal náš pravidelný podzimní táborák, kterému předcházel 3. ročník našeho kontrolního závodu. Letos jsme ještě navíc vyslechli přednášku Doc. Vybírala, který nás seznámil s experimentálními výsledky výzkumů chladové adaptace. Na tomto výzkumu se podíleli i členové našeho klubu (jako pokusné osoby, samozřejmě). Tak de facto začala naše zimní otužilecká sezóna. Případným zájemcům o otužování připomínáme, že podzim je nejlepší doba pro začátečníky; voda ve Vltavě je stále snesitelná i pro neotužilé a její postupné vychládání umožní ideální začátečnický trénink.
Pokračování…