Informace pro „neregistrované plavce“ – zájemce o účast na Memoriálu Alfreda Nikodéma 2022

Memoriál Alfreda Nikodéma proběhne tradičně 26. prosince v 11 hodin na severním cípu Slovanského ostrova a jsme rádi, že máte o účast na jeho 76. ročníku zájem. Akce je otevřená i pro plavce neregistrované v Českém svazu plaveckých sportů, jako takoví ale musíte splňovat níže uvedené podmínky.

 • Dobrý zdravotní stav.
  Potvrzení o způsobilosti k zimnímu plavání vám vystaví lékař na jednotný formulář, který je zde ke stažení zde. Ve vašem případě (neregistrovaných plavců) zaškrtáváte políčko „jednorázová prohlídka“ a takové potvrzení je kromě sportovního lékaře oprávněn vydat i lékař praktický.
 • Prokážete, že jste schopni vámi zvolenou trať (100 nebo 300 metrů) ve studené vodě uplavat.
  – Jednou z možností je dodání videa se záznamem vašeho plavání, přičemž z videa musí být jasné, kdy plavba proběhla (například záběrem na aktuální denní tisk), jak dlouho trvala (pro trať 100m 5 minut, pro trať 300m 13 minut) a jaká byla teplota vody (nutno pod 6 °C, zpravidla záběrem na teploměr či odkazem na veřejný údaj o teplotě vody). Video nahrajete na „Úschovnu“, YouTube či podobně a odkaz pošlete spolu s přihláškou na níže uvedený e-mail.
  – Další možností je zaplavat si cvičně v prosincově studené Vltavě s naší členkou Jaroslavou Hodisovou (e-mail: otuzilci-praha@email.cz). Tato plavba probíhá vždy po předchozí domluvě v rámci tréninku I.PKO v Praze – Braníku, zpravidla ve čtvrtek mezi 17-18 hodinou, ale lze ji domluvit i na časy v pondělí a středu mezi 16–18 hod., nebo v sobotu mezi 10–12 hod. a můžete využít naši příjemně vytopenou klubovnu, vzdálenou necelých 100 metrů od řeky. Ve výjimečných případech si lze domluvit i jiný čas.
  – V úvahu připadá i absolvování zkušební plavby mimo Prahu s nějakým nám známým otužilcem, který vaši otužileckou připravenost potvrdí (nutno domluvit individuálně podle lokality – domluva s ředitelem akce Tomášem Prokopem, tel. 606 754 905).
 • Zaplatit startovné 250,- Kč (splatné v hotovosti až na místě v den akce).

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

 • jméno, příjmení, ročník narození, bydliště, trať (100 nebo 300m), link na vaši zkušební plavbu (nebo údaj o tom, kdy a s kým jste plavbu absolvovali), +PŘILOŽIT SCAN LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (NE STARŠÍ JEDNOHO ROKU)
 • TO VŠE POŠLETE E-MAILEM NA otuzilci-praha@email.cz
 • UZÁVĚRKA JE 22.12., ALE DO TÉ DOBY MUSÍ BÝT USKUTEČNĚNA I VAŠE ZKUŠEBNÍ PLAVBA.

NA MÍSTĚ AKCE (PALÁC ŽOFÍN) JE POTŘEBA BÝT NEJPOZDĚJI CCA V 9:30 HOD. A ODPREZENTOVAT SE (FYZICKY SE NAHLÁSIT) U PREZENČNÍ KOMISE – PREZENCE SKONČÍ V 10.00 HOD. a je potřeba počítat s frontou.

Těšíme se na vás a věříme, že si akci společně užijeme.

> Oficiální rozpis Memoriálu Alfreda Nikodéma

 

Finančně podporují:

Praha 1