Zocelený tělesný organismus, zajímavý typ relaxace a třeba i obdiv kamarádů. V otužování však platí i poměrně přísná pravidla…