Pozvánka na 75. Memoriál A. Nikodéma

I. plavecký klub otužilců Praha Vás srdečně zve na 75. ročník vánoční plavecké soutěže ve Vltavě – Memoriál Alfreda Nikodéma.
Tato nejstarší a nejznámější otužilecká akce se uskuteční v neděli 26. prosince 2021, na druhý svátek vánoční, v 11 hodin ve Vltavě u Národního divadla v Praze.

Memoriál Alfreda Nikodéma poplavou otužilci z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Anglie, Rakouska, USA a Ruska. Trať povede napříč Vltavou mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem, u jehož břehu budou start i cíl. Plavou se tratě o délkách 100, 300 a 750 m.

Ve Vltavě uvidíme špičkové plavce s vavříny z mezinárodních soutěží, stejně jako kondiční otužilce, kteří v zimní vodě nacházejí spíše radost ze zdravého pohybu, společně sdílenou s podobně naladěnými kamarády. Přihlášených plavců je letos více než čtyři stovky.

Teplota vody je v čase publikace tohoto článku, tj. tři dny před akcí, 4,3 °C, přesto to podle předpovědi počasí vypadá spíše na to, že ani letos si plavci otužilecké výkonnostní stupně u Národního divadla nevyplavou. To je totiž možné jen v tzv. „ledové vodě“ – tedy vodě o teplotě do 4 °C.

Již podesáté pořadatelé vkládají do pořadu akce vloženou soutěž, kterou vyhraje družstvo složené ze tří nejlépe umístěných plavců jednotlivých zúčastněných klubů: Pohár starosty Městské části Praha 1 přijde osobně slavnostně předat radní pro kulturu, sport a spolky pan Petr Burgr.

Vyhlášení a předání všech ocenění proběhne i letos ve slavnostním Malém sále Paláce Žofín, sportovní hodnotu podniku potvrdí svou přítomností i předseda Českého svazu plaveckých sportů pan Petr Ryška, který se již potřetí zúčastní akce i v její otužilecké části – na trati 100 m.

 

Bližší informace, zejména pro aktivní účastníky, v rozpisu soutěže viz odkaz:

Instrukce pro účastníky akce, zejména s ohledem na pandemickou situaci:

 • účastnit se mohou výhradně osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění
  Covid–19
 • osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
  – ukončené očkování, tj. 14 dnů po druhé dávce Pfizer nebo Moderna, nebo 14 dnů po očkování Johnson
  – prodělaná nemoc po ukončení izolace, max. 180 dní od prvního pozitivního testu
 • pouze v následujících případech se uznává výsledek PCR testu ne starší 7 dní: osoby do 18 let věku, lidé s alespoň jednou dávkou očkování a ti, kteří mají v lékařské dokumentaci potvrzenou kontraindikaci očkování
 • tedy neuznávají se vůbec antigenní testy a samotesty, a PCR testy mohou být uznány jen ve výše uvedených případech
 • venku je nutné nosit ochranu dýchacích cest pokud je v místě více než 30 osob a nelze od nich udržet vzdálenost 1,5 m, uvnitř tato povinnost platí vždy, když nejde udržet vzdálenost 1,5 m od ostatních
 • prezence – palác Žofín, nezdržovat se uvnitř po delší než nezbytnou dobu

V návaznosti na platná veřejnoprávní opatření je při prezenci nutné dodržet následující:

 1. Každý vedoucí výpravy klubu přiveze jmenný seznam přihlášených plavců
 2. Ke každému jménu na přihlášce do volného místa za jméno doplní zkratku, zda byl plavec (ve výše uvedeném smyslu):
  očkován – OČK
  nemocen – COV
  testován – PCR
 3. Ke každému takto označenému plavci si vedoucí před prezencí nachystá a při prezenci předloží vytištěný doklad ke kontrole; po kontrole budou doklady vráceny
 4. Ke každému jménu do volného místa za disciplínu doplní telefonní číslo plavce (nebo jiný jednoznačný kontakt) pro případ kontroly z hygienické stanice.
  Takto vyplněný seznam odevzdá při prezenci, pořadatel si jej ponechá pro případné řešení problémů po dobu nejméně jednoho měsíce
 5. Nelze se kvalifikovat samotestem na místě, a až na výjimky uvedené v bodu 2 není možné se kvalifikovat žádným testem
 6. Protože pořadatel je povinen v počtu nad 20 návštěvníků akce zkontrolovat i jejich bezinfekčnost, je zapotřebí, aby vedoucí výpravy předložil při prezenci také seznam doprovodníků a doklady prokazující jejich bezinfekčnost, obdobně jako u plavců

Další pokyny pro účastníky:

 • jako místo pro převléknutí budou sloužit na volném prostranství Slovanského ostrova umístěné 4 velkokapacitní stany
 • v Rytířském sálu Paláce Žofín (tj. v suterénu) bude záložní šatna – především pro seniory
 • strava účastníků je z hygienických důvodů zajištěna formou balené bagety, pro vegetariány 2 müsli tyčinky a 2 banány (vegetariáni, řekněte si u prezence); obdobně z hygienických a bezpečnostních důvodů letos nezajišťujeme tradiční „vánoční pohoštění“ – cukroví a drobné pokrmy – rovněž proto, aby se lidé nekumulovali uvnitř Paláce Žofín, tím spíše při konzumaci bez respirátorů
 • z důvodu aktuálně platných vládních opatření bude plavecká část rozdělena do skupin, vždy maximálně do 100 účastníků v každé skupině
 • rozplavba na trati 750 m půjde na start ihned po nástupu, a to ve třech vlnách, s předběžnými startovními časy 11:15, 11:17 a 11:19 hod.
 • účastníci kratších tratí (100 a 300 m) budou rozděleni do třech skupin (a informováni o jmenném rozdělení v místech stanů a šaten), s časy vyplavání na své tratě cca 11:45, 12:05 a 12:25 hod.

Po oficiálním skončení plavecké části Slovanský ostrov nezmizí, pouze odejdou účastníci očkovaní a ti, kteří už covid prodělali. Ti, kteří nesplňují předešle uvedené dispozice a prokázali pořadateli v době do uzávěrky přihlášek akce svou zdravotní i otužileckou způsobilost, budou moci od cca 12:45 hod. disciplinovaně individuálně využít toho, že záchranářské a zdravotnické zajištění bude na místě až do 13:30 hod. Účastnické diplomy budou připraveny k samoodběru.

Akce se i letos stala součástí projektu České unie sportu nazvaného „Sportuj s námi“.

Akce se dále koná s přispěním společností SUPTel, Bytostav, Fiskars, Etewa, Born To Swim, Pražské Benátky, rodinné zlatnické firmy JK Jitka Kudláčková, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 1.


etewa_logo FISKARS Born To Swim

Křest otužilců

Přijďte se také podívat v neděli 2. 1. 2022 v 15:00 hodin na tradiční Křest otužilců ve Vltavě v Praze-Braníku, v rameni Vltavy vedle kempinku Kotva (stanice Nádraží Braník tramvají č. 2, 3 a 17).

Jeden komentář do diskuze k příspěvku
„Pozvánka na 75. Memoriál A. Nikodéma“

 1. Libor napsal:

  Ahoj, bylo tam pár fotografů, tak se ptám jestli budou někde fotky?