74. Memoriál Alfreda Nikodéma 26.12.2020 bude!

Dnešním dnem (tj. 18.12.2020) sice vstoupilo v účinnost nové vládní opatření, v důsledku kterého je například znovu uzavřena i naše klubovna a platí obecný zákaz obdobných sportovních akcí, jako je ta naše vánoční, ale dobrá zpráva je, že Národní sportovní agentura konání akce podpořila a Ministerstvo zdravotnictví ČR následně pro její uspořádání udělilo výjimku.

Potvrzujeme tedy na četné dotazy, že letošní 74. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma se opravdu konat bude a současně na základě stanovených závazných hygienicko-protiepidemických informujeme, že:

 • všem účastníkům akce bude bezkontaktně změřena teplota, při naměření více než 37,5 st. C bude takové osobě umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem (bude ale postupováno restriktivně)
 • všichni zúčastnění potvrdí vyplněním selfreporting formuláře nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění
 • všichni účastníci akce absolvují na počátku svého vstupu do areálu antigenní test na vyšetření přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, jehož případný pozitivní výsledek ukončuje další účast na akci
 • absolvování antigenního testu nezvyšuje náklady účastníků, kteří standardní startovné uhradí až v případě negativního výsledku vyšetření
 • absolvovat test zajištěný pořadatelem nemusí osoba, která se prokáže ne více než 48 hodin starým negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem; současně se tato povinnost nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření MZ ČR izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (výše uvedené je nutné doložit v písemné podobě)
 • od vstupu na Slovanský ostrov jsou všichni účastníci povinni po celou dobu své přítomnosti nosit prostředky k ochraně dýchacích cest (roušky či respirátory), vyjma samotné plavecké části akce
 • diváci nemají na Slovanský ostrov přístup, organizátor bude zajišťovat neshromažďování diváků na přilehlém nábřeží, mostu a sousedním ostrově (návštěvníkům Prahy bude umožněn průchod těmito místy).

Dále pořadatel oznamuje, že:

 • V souvislosti s výše uvedenými podmínkami bude upraven obvyklý časový pořad akce. V tuto chvíli je jasné, že antigenní testování započne v 8:30 hod. a bude probíhat průběžně. Konkrétní časový pořad bude v předpokládané podobě stanoven po uzávěrce soutěže a uveřejněn 22.12.2020. Bude zde uveřejněn i prezenční časový slot pro jednotlivé účastníky – bude stanoven tak, aby nedocházelo k nadbytečnému shlukování.
 • Tedy i prezence bude probíhat průběžně, v závislosti na počtu přihlášených plavců pravděpodobně minimálně v průběhu celého dopoledne. Prezence bude tradičně v Paláci Žofín, kam budou osoby přistupovat tak, aby uvnitř bylo současně maximálně 5 prezentujících osob, celý oddíl prezentuje vždy jeden zástupce.
 • Jako místo pro převléknutí budou sloužit na volném prostranství Slovanského ostrova umístěné 2 velkokapacitní stany o rozměrech 6 x 12m, v každém z nich se bude převlékat současně maximálně 20-25 lidí, dodržování 2m rozestupů, svléknutí do 10-ti minut a obléknutí do 15-ti minut.
 • V rytířském sálu Paláce Žofín o rozloze 227 m2 bude záložní šatna pro maximálně současně se převlékajících 50 plavců (zejm. senioři), dodržování 2m rozestupů, svléknutí do 10-ti minut a obléknutí do 15-ti minut.
 • Jako místo pro popis účastníků (čísla fixem) na jediné soutěžní trati měřené na čas (trať 750m) bude sloužit stan o rozměrech 3 x 6m, kam budou k popisující osobě přistupovat plavci individuálně.
 • Strava účastníků zajištěna formou balené bagety (příp. ještě ovoce, müsli tyčinka).
 • Plavcům bude ve venkovních prostorách vydáván jednorázový plastový kelímek s čajem – neobsluhují se sami, čaj vydávají osoby pořadatele z várnic v pomocném stanu o rozměrech 3 x 6m, individuální přístup plavců s 2m rozestupy.
 • Toalety v Paláci Žofín (zdržení se po nezbytně nutnou dobu).
 • Již podeváté pořadatelé vkládají do pořadu akce vloženou soutěž, kterou vyhraje družstvo složené ze tří nejlépe umístěných plavců jednotlivých zúčastněných klubů: Pohár Městské části Praha 1 přijde osobně slavnostně předat místostarosta pan Petr Burgr.
 • Slavnostní vyhlášení v Malém sále Paláce Žofín o rozloze 255 m2 – bez veřejnosti.

Nebylo jednoduché toto vše připravit do popsaného stavu – a je před námi ještě fáze spousty realizačního úsilí. Věříme ale, že při dodržení Vaší disciplíny může i letošní ročník úspěšně proběhnout. Případné aktualizace budou zveřejněny zde na stránkách pořádajícího klubu. Těšíme se na Vás!

» Aktualizovaný rozpis s proměnnými položkami COVID-19 (18.12.2020)

Alfred Nikodém

Akce se koná s přispěním společností SUPTel, Bytostav, Fiskars, Etewa, Born To Swim, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 1.


FISKARS etewa_logo Born To Swim

3 komentářů do diskuze k příspěvku
„74. Memoriál Alfreda Nikodéma 26.12.2020 bude!“

 1. Jaroslav Kolář napsal:

  Chci se zeptat jelikož jsem nováček,kde se budou dát uložit osobní věci+cennosti?(mobil,peněženka atd.)

  • Tomáš Prokop napsal:

   Na prezenci (uvnitř Paláce Žofín) bude osoba pověřená úschovou cenností. To je při akcích našeho klubu standard :-)