Opustil nás Miloš Mityska

Pamětníci z našeho i jiných oddílů poznali Miloše již v dřevních dobách zimního či dálkového plavání, všichni účastníci Memoriálu Alfreda Nikodéma si pak Miloše mohou vybavit jako jednoho z pořadatelů na špičce Slovanského ostrova u Národního divadla v Praze, kde tradičně pomáhal. Pár vzpomínek na kamaráda a dobrou duši našeho oddílu napsala Adélka Hrubešová, kronikářka I. PKO Praha.

Miloš Mityska

Miloš Mityska

Miloš patřil k zakládajícím členům oddílu otužilců TJ Hostivař, který vedl otužilecký nestor Oldřich Liška. Tam jsem také Miloše poznala, když jsem tam v roce 1975 přišla. V této době kromě otužování plaval i maratony. Vzpomínky na něho z této doby moc nemám.

Potkávali jsme se na trénincích a Miloš také už tehdy každý rok působil jako pořadatel při Memoriálu Alfreda Nikodéma.

Více přátelit s ním a jeho rodinou jsme se začali až po letech. Miloš byl velmi vzdělaný, měl rád inteligentní zábavu a rád debatoval…

Profesí byl architekt, se svými projekty pobýval i v Japonsku. O své práci moc nemluvil, spíše o svých koníčcích, měl jich hodně! Měl rád barokní operu, zajímal se o historii a měl obrovský přehled. Dovedl poutavě vyprávět o svých cestách po Evropě, Turecku apod. a uměl tak krásně vylíčit atmosféru, člověk zrovna cítil vůně tržiště v Orientu.

Poslouchal rád Janičářskou hudbu. Vím také, že byl členem Rotary klubu.

V posledních letech jsme se často vídali v naší vinárničce U Chlupáče, kam chodila občas i jeho žena Maruška.

Líbilo se mu tady hlavně rodinné prostředí, přátelská atmosféra, koncerty přátel a hlavně že se tu dá diskutovat – a to měl Miloš rád…

Také jsme mu tady udělali hezkou oslavu k jeho osmdesátinám, které měl 5.12.2014. Přišel s celou rodinou, bylo připravené pohoštění a dort a náš kamarád mu zahrál na trubku jazzové skladby.

Naposledy jsme se viděli koncem dubna, kdy jsme byli na společné večeři. Miloš působil unaveně, v neděli odevzdával projekt… To bylo na něm také obdivuhodné, pracoval ve své profesi neustále, do důchodu prakticky neodešel.

Bohužel jsme se viděli naposled… Bude nám lidsky i svou pracovitostí v oddíle chybět…

Parte - Miloš Mityska

S Milošem se rozloučíme v úterý 16.6.2015 ve 12:30 v Nové obřadní síni na Olšanech.