Informace k programu a nástin časového pořadu 74. Memoriálu Alfreda Nikodéma

 • Aktuálně je k 22.12. přihlášeno 322 plavců.
 • Program je rozdělen do dvou bloků, v první části od 8:30 hod. plavou plavci nesoutěžních tratí 100 a 300 metrů. Následuje oficializovaný předěl (pravděpodobně někdy mezi 11:00-11:30 hod.), v rámci kterého uvítáme místostarostu Prahy 1 pana Petra Burgra a předsedu ČSPS pana Petra Ryšku a předáme pamětní poháry letošním přemožitelům kanálu La Manche – Janě Procházkové, Jakubu Valníčkovi a Chun Kong Makovi. Poté proběhnou rozplavby soutěžní tratě 750 m.
 • Časy jsou orientační.
 • Parkování na Slovanském ostrově jen pro pořadatelský tým.
 • Při příchodu na Slovanský ostrov (u lávky) bude všem změřena teplota a každá osoba podepíše dokument, na kterém vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů (kvůli testům na covid-19) a současně na tomto dokumentu o sobě potvrdí nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění.
 • Propustnost testování prostřednictvím dvou odběrových týmů činí celkem cca 108 lidí / hodina.
 • Od lávky bude pořadatel postupně doprovázet skupinky testovaných čítající vždy 9 osob.
 • Odběrové místo je umístěno ve větrané místnosti Paláce Žofín.
 • V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU VIDÍTE NEJEN ORIENTAČNÍ ČASY VAŠICH TESTŮ, ALE TÉŽ VAŠE OSOBNÍ ČÍSLO, KTERÉ JE ČÍSLEM VAŠEHO ODBĚROVÉHO TESTU. TOTO ČÍSLO BUDOU MÍT TÉŽ PLAVCI TRATĚ 750 m JAKO SVÉ STARTOVNÍ ČÍSLO, KTERÝM BUDOU POPSÁNI FIXEM.
 • Pořadatelský tým bude otestován mezi 7:30-8:00 hod.
 • Od 8:00 hod. následuje testování pražských otužilců plavajících tratě 100 a 300 metrů.
 • Po odběru čeká každý testovaný 20 minut na označeném prostranství vně Paláce Žofín (dodržování 2-metrových rozestupů), dokud neobdrží informaci o výsledku testu.
 • V případě pozitivity na covid-19 následuje druhý odběr prostřednictvím PCR testu (náklady platí v celé výši pojišťovna), poučení od zdravotnického personálu o dalším postupu a odchod z areálu.
 • Pokud je plavec na covid-19 negativní, obdrží na zápěstí barevný rozlišovací náramek a odchází na prezenci na tradiční místo Paláce Žofín. Plavce jednoho oddílu prezentuje jedna osoba, která pro všechny plavce tohoto oddílu převezme též občerstvení a diplomy.
 • Po odprezentování plavci tratí 100 a 300 metrů odcházejí do jedné z šaten a obratem se odebírají na zaplavání do Vltavy.
 • Senioři a ženy mohou využít primárně Rytířského sálu v suterénu Paláce Žofín, ale mohou využít i zbývajících dvou velkokapacitních stanů.
 • Muži se převlékají ve dvou velkokapacitních stanech – jeden vedle vstupu do Paláce Žofín, druhý přímo na špičce Slovanského ostrova. Kapacita stanů je max 25 lidí.
 • Stany nebudou vytápěné, aby horký proudící vzduch zbytečně nevířil „to co nemá“ – a současně tak plavci nebudou mít důvod se ve stanech zdržovat nad míru potřebnou pro převléknutí.
 • Po rozehřátí plavci tratí 100 a 300 metrů odcházejí z areálu Slovanského ostrova.
 • Následuje oficializovaný předěl (pravděpodobně někdy mezi 11:00-11:30 hod.), v rámci kterého na pontonu uvítáme místostarostu Prahy 1 pana Petra Burgra a předsedu ČSPS pana Petra Ryšku a předáme pamětní poháry letošním přemožitelům kanálu La Manche – Janě Procházkové, Jakubu Valníčkovi a Chun Kong Makovi. Pro tuto příležitost setrvávají na místě též nejstarší a nejmladší účastníci.
 • Poté proběhnou rozplavby soutěžní tratě 750 m.
 • Aktuálně je na trať 750 m přihlášených 63 plavců. Počítáme se 2 rozplavbami. V první poplavou v samostatné vlně nejrychlejší plavci (bez rozdílu pohlaví), druhá rozplavba může být rozdělena do dvou vln.
 • Po rozehřátí plavci z tratě 750 m, kteří nebudou slavnostně vyhlášeni, odcházejí z areálu Slovanského ostrova.
 • Slavnostní vyhlášení v Malém sále Paláce Žofín (jen pro první tři muže a tři ženy tratě 750 m + tři tříčlenná družstva Poháru Městské části Praha 1) očekáváme někdy mezi 13:00-13:30 hod.

Aktualizovaný rozpis – 20201226 – PrahaNikodem-v3.pdf
Startovní čísla a časy testů – MAN2020_cisla_casy_testu.xlsx