Tradiční křest otužilců ve Vltavě

Letošní křest otužilců ve Vltavě proběhl v neděli 2. 1. 2022. Vltava nás v odpoledních hodinách na svém pravém břehu přivítala teplotou vody 5,6 °C, vzduch měl 7,7 °C. Akce byla jako každoročně otevřena všem otužilcům; jak nováčkům, tak zkušeným plavcům-otužilcům, „domácím“ i „přespolním“. Není tedy podmínkou, že se křtu účastní výhradně „nováčci“, tedy otužilci, kteří v posledním roce vstoupili do našeho oddílu.

Vzhledem k tomu, že minulý rok se křest otužilců z důvodu pandemie covid-19 nekonal, Vltava tak letos přilákala více otužilců, než bývá obvyklé. V rámci platných protiepidemických opatření tak byli otužilci rozděleni do skupinek po dvaceti.

Po úvodním slovu, které patřilo předsedovi klubu Tomáši Prokopovi už mohl začít samotný křest. Všichni zájemci byli po jednom „rituálně“ skropeni pohárem vody z Vltavy. Kdo si chtěl křest zpestřit, přinesl si z domova kostky ledu. Poté už si každý pokřtěný otužilec zaplaval ve Vltavě podle své chuti.

Křest otužilců v Braníku tak letos přilákal na 45 nováčků a několik již zkušených otužilců z řad členů I. plaveckého klubu otužilců Praha.

Těšíme se na viděnou při křtu v roce 2023! …třeba ve vodě právě s Vámi, kteří si po přečtení těchto řádků půjdou napustit horkou vanu.