74. Memoriál Alfreda Nikodéma 2020

V paměti nás všech bude rok 2020 navždy spojen s dříve neznámým pojmem „koronavirus“…
I. plavecký klub otužilců pořádá koncem každého roku tradiční vánoční otužileckou akci ve Vltavě u Národního divadla – Memoriál Alfreda Nikodéma.

První veřejné vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě, tehdy pod vedením samotného Alfreda Nikodéma, se konalo v roce 1923. Za války pak byl pod trestem smrti přísný zákaz koupání ve Vltavě, známé je však např. ilegální přeplavání Vltavy napříč nestorem zimního plavání Oldřichem Liškou.

Od roku 1947 už pod hlavičkou Memoriál Alfreda Nikodéma nebyla prosincová tradice pořádání otužileckého klání nikdy přerušena. Když ani nacisté nedokázali zabránit otužileckým vystoupením, snažil se současný pořadatel vánočního plavání ve Vltavě, aby letošnímu 74. ročníku Memoriálu nevystavil stopku ani koronavirus.

Proto I. PKO Praha coby organizátor ve velkém předstihu před akcí zahájil za součinnosti  Českého svazu plaveckých sportů a Národní sportovní agentury nelehký proces jednání se státními orgány, výsledkem něhož bylo udělení výjimky pro uspořádání akce Ministerstvem zdravotnictví ČR. Museli jsme tak dodržet přísně stanovené podmínky, z nichž nejnáročnější na zorganizování bylo zajištění a dodržení co nejpřesnějšího scénáře otestování všech účastníků na covid-19.  I všechny běžné organizační činnosti byly zkomplikované. Například bylo nutno na Slovanském ostrově poprvé pro převlékání otužilců postavit velkokapacitní stany. A jednoduše pro všechno, co bylo „navíc“, byla nutná jednání, získání povolení, razítek. Všude jsme však díky velké tradici akce i historicky dobrým pořadatelským vztahům měli dveře otevřené a dotčené osoby nám byly nápomocné. S pořadatelskou ochotou mnoha obětavých členů I. PKO Praha se vše podařilo a všem kolegům patří upřímné poděkování!

A teď už k průběhu samotného 74. ročníku Memoriálu… Slovanský ostrov nás přivítal pohledem na sluncem ozářené Národní divadlo a Vltavu o teplotě 5,8 °C, vzduch se po předchozí vánoční oblevě stačil ochladit na zimních 1,8 °C. Všichni otužilci byli předem podrobně informováni o organizaci akce, takže vzájemná radost ze setkání a tradiční přátelské vztahy pomohly překlenout čas věnovaný netradiční „vstupní proceduře“.

Vzhledem k situaci došlo oproti minulým ročníkům ke změně pořadí plavaných tratí. Jako první se plavaly tradiční kondiční tratě – 300 m jako Memoriál Oldřicha Lišky a 100 m jako Memoriál Štěpána Poláka. Na těchto tratích se představilo celkem 208 plavců, kteří startovali postupně v závislosti na tom, jak přicházeli po vstupním otestování s dodržením potřebných bezpečnostně – hygienických opatření.

Za osobní účasti místostarosty Městské části Praha 1 pana Petra Burgra a předsedy Českého svazu plaveckých sportů pana Petra Ryšky ocenil pořádající klub tradičně plavce – otužilce, kteří v uplynulé sezóně úspěšně přeplavali kanál La Manche. Tento rok mezi ně patřili Jana Procházková (Sokol Hradec Králové), Jakub Valníček a Chun Kong Mak (oba z pořádajícího I.PKO).

Teprve po nich se na nejdelší trať 750 m – Memoriál Františka Venclovského – postavilo ve třech rozplavbách 53 nejlepších borců z Českého poháru v zimním plavání. Absolutní vítězkou na trati 750 m se již posedmé stala Lenka Štěrbová časem 9 min 56 s, plavkyně hájící barvy I. PKO Praha. Minutu a 10 vteřin po ní se pak v cílové rovince objevil první muž – Petr Šlajs (I. PKO Praha), o další půlminutu za ním Michal Slanina (Fides Brno). Třetím nejrychlejším mužem byl Radek Táborský (I.PKO Praha). Druhou ženou v cíli se stala Renata Nováková (SCPAP), na třetím místě se pak umístila Václava Benešová (Fides Brno).

Nejstarším účastníkem letošního Memoriálu se stal po odhlášení devadesátileté paní Boženy Černé pan Lubomír Valenta, ročník 1941, nejmladším plavcem byl devítiletý otužilec Jakub Špaček (oba z pořádajícího klubu). Ve tvářích všech plavců – bez ohledu na věk, odplavanou trať či příslušnost k plaveckému oddílu – byla vidět po vystoupení z vody na severním cípu Slovanského ostrova radost a nehraný pocit štěstí. Přejme si, aby nám to všem vydrželo i do dalších dnů všedních.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v Malém sále paláce Žofín, kde se předání cen a vyhlášení – tentokrát kvůli protikoronavirovým opatřením bez veřejnosti – ujali předseda I. PKO Praha Tomáš Prokop a místostarosta Městské části Prahy 1 pan Petr Burgr, který předal Pohár MČ Praha 1 oddílu s nejrychlejší trojicí v hlavním závodě na 750 m. Tuto vloženou soutěž vyhrál I. PKO ve složení Lenka Štěrbová, Petr Šlajs a Radek Táborský. Byli vyhlášeni i všichni medailisté ze soutěžní tratě 750 m, gratulovali a ceny předávali za ČSPS předseda Petr Ryška a za společnost Fiskars její ředitel a jednatel pan Tomáš Duda. Celodenního moderování akce, od jejího zprostředkování z pontonu až po slavnostní vyhlášení v Paláci Žofín, se tradičně na výbornou zhostil Michal Štěrba, předseda výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS a zároveň i otec letošní vítězky.

Akce byla uspořádána s přispěním dlouhodobých partnerů, kterým patří velké poděkování, že v podpoře vytrvali i v této „nejisté sezóně“. Děkujeme za přízeň společnostem SUPTel, Etewa, Bytostav, Born To Swim, Fiskars, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 1, jejíž starosta akci podpořil navíc i udělením osobní záštity. Partneři přispěli finančně nebo hodnotnými dary soutěžícím v podobě plaveckých pomůcek či domácího a zahradního náčiní.

Jménem pořádajícího klubu děkujeme Vám všem – účastníkům i příznivcům 74. ročníku Memoriálu Alfreda Nikodéma – a přejeme Vám co nejpevnější zdraví a těšíme se na příští setkání v roce 2021 – v roce snad už převážně „necovidovém“…

Výsledky Memoriál A. Nikodéma 2020

Ohlasy v médiích

ČTK
http://multimedia.ctk.cz/foto/search-view/7490a9c4f9a1dd53728b0baf66ebdb5b/select-continue

iDnes.cz
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/otuzilci-vltava-zavod-opatreni-koronavirus-sport-praha-memorial-alfreda-nikodema.A201226_124942_praha-zpravy_zdo?galerie

Aktuálně.cz
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/vltavusi-na-memorialu-alfreda-nikodema-letos-uzilo-260-otuzi/r~a0e7bacc478e11ebb0f60cc47ab5f122/

Lidovky.cz
https://www.lidovky.cz/video-idnes.aspx?idvideo=V201226_151431_idnestv_rejs

iRozlas + fotogalerie
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/otuzilci-praha-memorial-alfreda-nikodema-2020-vltava_2012261418_mov
https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/8391890/summary

České noviny
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vltavu-si-na-memorialu-alfreda-nikodema-letos-uzilo-260-otuzilcu/1973952

Sportovní listy
http://www.sportovnilisty.cz/voda/memorial-alfreda-nikodema-se-poplave-ve-vltave-za-zprisnenych-opatrenich/

Praha na dlani
https://www.prahanadlani.cz/clanek-zprava/346231-obrazem-memorial-alfreda-nikodema-se-konal-i-diky-vyjimce-do-vltavy-se-vrhlo-260-otuzilcu.html

Deutsche Welle
https://www.dw.com/en/hardiest-test-resilience-in-prague-winter-swim-event/av-56064213

Prague morning
https://www.praguemorning.cz/gallery-260-swimmers-took-part-in-the-74th-alfred-nikodem-memorial-race/

Otužilecký klub TJ Auto Škoda
https://www.1okmb.cz/zavody/otuzilecke-zavody-74-memorial-alfreda-nikodema/

Fotogalerie (Pavel Tůma)

Fotogalerie (Nikola Kopecká)