Dopis Vaškovi Pátkovi, který naposledy běžel 11. června 2013, nešťastně se srazil s tramvají a už se neprobudil. Jeho srdce se zastavilo 10. srpna 2013.

Milý Vašku,
zpráva o Tvém fyzickém odchodu z tohoto světa byla pro nás všechny drtivá a bolestně ochromující. Protože jsem se s ní nedokázal vyrovnat, vsedl jsem dnes na kolo a odjel po své oblíbené trase do Braníka. Když jsem projížděl kolem naší klubovny, zrovna jsi otevíral dveře, usmál ses, nasedl jsi na své kolo a přidal se ke mně.

Přejeli jsme most a dali se po druhém břehu Vltavy, tak jako už vícekrát – na Dobřichovice, Karlík a Karlštejn. Tys byl opět tolerantní k mé pomalejší jízdě, v kopcích jsi zvolnil tempo a vyprávěl jsi mi o Těch, které nade vše miluješ, o své rodině, o svém synovi a milované ženě Zuzce. Potom jsi vyprávěl o své právnické profesi a dal jsi k dobru i několik hořce humorných příběhů o moci peněz, o pyšných a ješitných lidech. Mluvil jsi o nich s nadhledem, ale nesoudil jsi je. Nakonec jsme probrali sport a společně plánované cesty.

Náhle prudce zasvítilo slunce, já si musel otřít uslzené oči…….a v tom krátkém okamžiku mi došlo, že plánované cesty už neuskutečníme.

Uvědomil jsem si, jak nám všem bude chybět Tvá vždy usměvavá a pohodová tvář, Tvůj úžasný smysl pro humor, Tvá laskavost, tolerance, nadhled a pochopení pro vše lidské. Měl jsi toho tolik, co jsi mohl dát.

Byl jsi vždy skvělým běžcem Vašku, ale utekl jsi nám hodně předčasně. Určitě někde čekáš na nás pomalejší a víš, že Tě stejně jednou dohoníme. Tak zatím postav na kafe :-).

Do té doby budeš ale stále s námi, budeš s námi plavat, běhat, jezdit na kole, lézt po skalách a sedět u táboráků. Budeš u každého našeho úspěchu i maléru, budeš sdílet naše emoce. Podělíme se s Tebou o radost i slzy a to vše z jednoho jediného důvodu. Zanechal jsi totiž nesmazatelnou stopu nejen na břehu naší krásné řeky, ale především v našich duších a srdcích.

Ještě nedávno jsi nesl zapálenou pochodeň jako poctu pro pana Nicka, dovol nám tedy, abychom my všichni nesli ve svých duších a srdcích s úctou a láskou pochodeň za našeho skvělého kamaráda, za Tebe Vašku.

Za všechny plavce, otužilce, běžce, cyklisty, za všechny sportovce, za všechny, kteří Tě mají rádi, především pak za všechny velice smutné trosečníky, kteří postrádají svého Pátka.

Mirek

patek_parte