I. PKO Praha v médiích

V několika různých tištěných médiích se v poslední době objevily články, které mají své hlavní téma spojené s naším klubem. V časopise Svět 55+ vyšla několikastránková reportáž o Míšovi Štěpánovi, která popisuje, jak se dostal k zimnímu plavání a jak nyní každý den aktivně sportuje a trénuje. V časopise městské části Praha 12 (bydliště člena I.PKO a přemožitele kanálu La Manche Jana Nováka) to pak byl rozhovor s předsedou I.PKO Tomášem Prokopem o životě oddílu. A ve víkendové příloze Hospodářských novin pak článek o dalším přemožiteli kanálu mezi Anglií a Francií Richardu Haanovi. Všechny tyto reportáže si můžete stáhnout v článku.

Svět 55+ – Michael Štěpán
Praha 12 – Tomáš Prokop
Hospodářské noviny – Richard Haan