Dobrovolné a náruživé BRRR!

MF Plus, 18. 12. 2009

Jan Jiřička

Lidé jsou různí. Některí se dlouho osmělují i uprostřed července na rozpáleném koupališti. Jiní vezmou sekyrku, rozbíjí únorový led a bez dlouhého otálení se ponoří do mrazivé vody…